Leo Kunnas

8. apr. 2011 at 10:50 e.l. (Nädala autor 2011)

Leo Kunnas – eesti kirjanik ja erusõjaväelane (kolonelleitnant).
Sündinud 14. novembril 1967 Põlva maakonnas Kliima külas.
Leo Kunnas on lõpetanud Vastseliina Keskkooli.
Aastal 1984 püüdis ta Nõukogude Liidust põgeneda, aga jäi piiril vahele ja mõisteti vangi. Pärast vabanemist läks ta vabatahtlikuna Nõukogude Liidu armeesse.
Aastatel 1989–1991 õppis Leo Kunnas Eesti Humanitaarinstituudis ja Helsingi ülikoolis ajalugu ja filosoofiat, seejärel Soome riigikaitse kõrgkoolis.

Leo Kunnas

Foto: Terje Lepp/Eesti Päevaleht

Katkend “Gort Ashryn” II osa. Sõda. Eesti Päevaleht 2009, lk 6-7; 81-82.
       
        Keskendusin mõneks hetkeks seal toimuvale. Sensorpilt näitas, kuidas künkanõlvadel põleb mets. All orus vedeles mitukümmend pihtasaanud tankivrakki. Aeg-ajalt purskusid tankiromude vahel taeva poole mitmesaja meetri kõrgused aurava vee fontäänid. Maapind elas ja pulbitses. See oli ilus paik. Meie ruumikaart näitas, et orus asus kaheksa suurt geisrit.
        Umbes kahekümne minuti eest oli vaenlane siin vasturünnakut üritanud. Nad olid reageerinud väga kiiresti – kolmanda rühma maabumisest oli vaevalt kümme minutit möödas. Laevastiku plasmakahurite tuli oli vaenlase lahingumasinad hävitanud.
        Künkanõlval plinkisid laserrelvade hääletud sähvatused. Õhk oli tihe kineetilise energia relvade projektiilidest. Kaitseväljad pidasid hädavaevu tulesurvele vastu. Nii tiheda tule all oli võimatu peale tungida. Olime minetanud ootamatuse efekti. Paar minutit, mis oli kulunud vaenlase vasturünnaku tõrjumiseks, oli meilt üllatusmomendi röövinud. Initsiatiiv oli läinud vaenlase kätte. Kolmanda rühma rünnak oli takerdunud. Kõrgendikku ei olnud rühmasuuruse jalaväeüksuse otserünnakuga enam võimalik hõivata.
        “Luureinformatsioon, et vaenlase ühendustunnelid kõrgustiku 443,8 piirkonnas on purustatud, on osutunud ebakorrektseks. Vaenlane on need vahepeal korda teinud,” andis lahinguarvuti teada. Ma ei hakanud küsima, kas see info pärineb pataljoni või brigaadi staabist või koguni laevastiku luureteenistuselt. See ei omanud tähtsust. Mu lahinguarvuti süstematiseeris automaatselt kogu teabe, mis meie vastutusel oleva lahinguruumi kohta saadaval oli.
        “Hästi, kui me ei suuda seda neetud küngast vallutada, siis ei jää muud üle, kui see kõige täiega maatasa teha,” kaalusin mõttes.
        “Antiainepomm, nelikümmend grammi, ohutuskaugus neli tuhat kaheksasada meetrit. Lubatud kehtivate lahingureeglite järgi, andmed tsiviilelanike viibimise kohta mõjupiirkonnas puuduvad,” andis lahinguarvuti mulle tuletoetuse tellimiseks vajalikud lähteandmed.
        Lõhkepea suurus oli üsna lähedal maksimaalsele viiekümnele grammile, mida kompaniiülemal oli õigus iseseisvalt, ilma pataljoniülema loata kasutada. Rühmaülematel säärast õigust polnud. Pataljoniülem ise võis tellida kuni sajagrammiseid antiainepomme. Kuid selle faktil ei olnud praegu kaalu. Lahingureeglite järgi oli keelatud Gort Ashrynil üle viiekümne grammiseid antiainelõhkepäid kasutada.
        Tähenärijad vaidlevad siiamaani, kas lugeda säärased lõhkepead suure võimsusega taparelvade või taktikaliste massihävitusrelvade hulka. Oli selle põhimõttelist vahet? Nimetus ei muuda tapvat efekti vähem tapvaks.
/…/
      “Anton, mul on sulle üks palve. Järgmine ööpäev tuleb väga ränk. Kas sa oled võimeline andma kogu meie brigaadile nii tugeva psii-impulsi, et selle mõju kestaks vähemalt kaheksateist tundi?” kuulsin peagi oma teadvuses brigaadikindral Aleksander Panfilov IX-nda küsimust.
        “Jah, härra kindral. Olen võimeline andma ka tahteimpulsi, mille mõju kestab kogu ööpäeva,” vastasin.
        “Väga hea!” Tajusin kindrali vastuses kergendustunnet. “Tee seda kohe. Esimene varjuteatri allüksus hüppab kaheteistkümne minuti pärast. Aega ei ole enam palju jäänud,” sain käsu.
        “Sain aru. Vajan kolm minutit keskendumiseks.”
        “Hästi. Kolme minuti pärast annan kogu brigaadi intraneti sinu kontrolli alla,” ei raisanud kindral sõnu ega aega.
        Teadsin, et psii-impulsi andmine nii suurele üksusele ei ole sugugi kerge. Ma ei olnud kunagi varem midagi säärast teinud. Väga tähtis oli, et tuhanded võitlejad, kellest paljusid ma ei tundnud või tundsin liiga vähe, oleks valmis oma teadvuses tahteimpulssi vastu võtma, oleks sellele häälestatud, oleks minu tahtega nii-öelda samal lainel. Ülesande täitmine ei tohtinud ebaõnnestuda. Ma ei saanud kindralit alt vedada ja tema usaldust petta. Kuid selle vältimiseks oli vaja kõigepealt iseennast emotsionaalselt ette valmistada, mis oli kõige raskem.
        Tühjendasin oma teadvuse mõtetest. Olin seda varemgi sadu kordi teinud, nagu mu isa oli mind lapsepõlves tegema õpetanud. Ei olnud vaja kurbust, kahetsust, süümepiinu, kõhklusi ega kahtlusi. Nüüd oli ainult üks: käsk. Käsk ja mina ning mitte midagi muud selles maailmas.
        Ma ei tajunud aja kulgu. Kindrali hääl tõi mu reaalsusesse tagasi. “Võitlejad! Ma käskisin meie teise pataljoni B-kompanii ülemal kapten Anton Irv VIII-ndal anda teile tugeva psii-impulsi. See on hädavajalik meie ülesande täitmiseks. Kapten Irv annab teile tahteimpulsi mõne sekundi jooksul.”  Kindrali iga sõna tabas mind nagu raske ja täpne löök, millele järgnev vaikus täitis mu teadvuse ja kogu brigaadi nullside süsteemi.
        “2634. jalaväebrigaadi võitlejad! Punase Draakoni brigaadi sõdurid! Oleme leek, mis põletab maailma! Oleme tõusulaine, mis pühib kõik oma teelt! Oleme torm, mille järele jääb tühjus!
        Me usume iseendasse, kamraadidesse ja ülematesse! Me usume oma lahinguarvutite mõistusesse ja relvade jõusse! Me tahe võita on vääramatu! Igaüks meist on väärt tuhandet vaenlast! Ei ole jõudu, mis suudaks meile vastu seista!
        Aeg on minna! Otsustav päev on käes! Tund on tulnud! See on meie vaenlase kaotuse päev! See on meie võidu tund!” Nende sõnadega andsin tahteimpulsi, mis mu lahinguarvuti poolt võimendatuna täitis hetkeks kogu meile kättesaadava MILNETi.
        Seda, mis nüüd järgnes, poleks ma osanud ealeski ette kujutada. Võitlejad mu kõrval hüppasid järsku püsti, haarasid relvad ja hakkasid neid pea kohal viibutama. “Banzai! Banzai!  Banzai!  Banzai!  “ skandeerisid sajad hääled võimsas, järjest tugevnevas kooris. See tundus nagu torm, millest olin äsja rääkinud.  

Looming
Kustumatu valguse maailm. Sõdurjumala teener, Tuum 2001
Viiv pikas sõjas. Märkmeid Iraagi sõjast, 2006
Takerdunud rünnak. Eesti riigikaitse võtmeprobleemid ja lahendused, Eesti Päevaleht 2008
Gort Ashryn: I osa. Enne viimast sõda, Eesti Päevaleht 2008
Gort Ashryn: II osa. Sõda, Eesti Päevaleht 2009
Gort Ashryn: III osa. Rahu, Eesti Päevaleht 2010

Linke
Leo Kunnas: Kirjandus, http://www.leokunnas.ee/Kirjandus.htm
http://kunnasl.weebly.com/looming.html
Leo Kunnase kolm armastust: perekond, kodumaa ja raamatud, Naisteleht 30.01.2009, http://www.naisteleht.ee/node/5785
Leo Kunnas: olin paremuselt 35., aga riigikokku ei saa, Delfi 7.03.2011,
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/leo-kunnas-olin-paremuselt-35-aga-riigikokku-ei-saa.d?id=41663605

Artikleid
Leo Kunnas: Illusioon mittetotaalsest sõjast, EPL.ee, 18. oktoober 2007
Leo Kunnas: Üksindus pärast sõda, EPL.ee, 1. november 2007
Leo Kunnas: Põhiseaduslik korratus kaitseväe juhatajata, II, EPL.ee, 6. november 2007
Leo Kunnas: Eestile on tanke vaja, EPL.ee, 26. november 2007
Leo Kunnas: NATO nõrgeneb – mida teha? EPL, 28. november 2007
Leo Kunnas: Kuidas muuta Kaitseliit vääramatuks jõuks?, EPL.ee, 12. detsember 2007
Leo Kunnas: Nišiarmee – see on ummiktee, EPL.ee, 13. detsember 2007
Leo Kunnas: Eesti 2007: Pyrrhose võit, EPL.ee, 31. detsember 2007
Leo Kunnas: Kaks riigikaitselist Eestit, EPL.ee, 16. jaanuar 2008
Leo Kunnas: Lõiv õhukesele riigile, EPL.ee, 29. jaanuar 2008
Leo Kunnas: Eesti: raua ja verega sündinud riik, EPL.ee, 21. veebruar 2008
Leo Kunnas: Läti saatuslik valik, EPL.ee, 6. märts 2008
Leo Kunnas: “Leedu – veel üks suurriigi ideaalvastane” EPL.ee, 08.10.2008
Leo Kunnas: “Kes kontrollib kontrollijaid?” EPL.ee 24. september 2008
Leo Kunnas: “NATO kui julgeolekupoliitika tööriist” EPL.ee, 16. mai 2008
Leo Kunnas: Paigalseis tähendab tagasilööki EPL.ee, 20. oktoober 2008
Leo Kunnas: Venemaa tegelik trumpkaart EPL.ee, 20. november 2008
Leo Kunnas: Olupoliitiku seitse viga EPL.ee, 11. detsember 2008
Leo Kunnas: Kerge otsustada, raske vastutada EPL.ee, 16. jaanuar 2009
Leo Kunnas: Rehepapid rehepappide seas EPL.ee, 12. veebruar 2009
Leo Kunnas: Sõda alistumise asemel Eesti Päevaleht Online, 23. veebruar 2009
Leo Kunnas: Vähe kära, palju villa EPL.ee, 16. märts 2009
Leo Kunnas: Majanduskriis kui juhtimiskriis EPL.ee, 30. märts 2009
Leo Kunnas: Kuidas säästa poolteist miljardit? EPL.ee, 13. aprill 2009
Leo Kunnas: Riigikaitsega ei mängita EPL.ee, 27. aprill 2009
Leo Kunnas: Elukutse – isa EPL.ee, 7. mai 2009
Leo Kunnas: Tagasi juurte juurde, Eesti Päevaleht, 8. juuni 2009
Leo Kunnas: Kabinetis sündinud idee EPL.ee, 14. juuli 2009
Leo Kunnas: Kümnendi võidud ja kaotused, EPL.ee, 1. jaanuar 2010
Leo Kunnas: Eriti salajane pensionireform, EPL.ee, 1. märts 2010
Leo Kunnas: Autostumise välditav pahe, EPL.ee, 5. aprill 2010
Leo Kunnas: Ühe seaduse salakarid, EPL.ee, 12. mai 2010
Leo Kunnas: Eesti elas 90ndate algul üle sisuliselt suure sõja, Õhtuleht.ee, 20. jaanuar 2011
Leo Kunnas: minu erakond on Eesti Vabariik, DELFI.ee, 20. jaanuar 2011
Leo Kunnas: suhete parandamine idanaabriga sõltub Venemaa tahtest, DELFI.ee, 02.veebruar 2011
Leo Kunnas: Valija hääl väljendab tema tahet, DELFI.ee, 08. veebruar 2011
Leo Kunnas: Reformierakonna ajateenistuse lühendamise idee ei ole siiras, DELFI.ee, 17. veebruar 2011

Tunnustused:
Kotkaristi IV klassi teenetemärk, 1997
USA maaväe Pronkstäht
Parim arvamuslugu 2007 eesti trükiajakirjanduses
Ulmeauhind Stalker, 2009
Bernard Kangro kirjanduspreemia, 2009
Ulmeauhind Stalker, 2010

Advertisements

2 kommentaari

  1. Pühapäeval, 26. veebruaril kell 10.00 ETV-s “Tähelaev. Leo Kunnas” « Loe seda, mida Sa filmis ei näinud said,

    […] Algernonis, küsis Kristjan Sander. Eesti Päevalehes, küsis Eda Post. Naistelehes, küsis Eve Jaakson. Nädala autori lehel. […]

  2. Leo Kunnas « Stalkerid said,

    […] Nädala autor Leo Kunnas // https://n2dalaautor.wordpress.com/2011/04/08/leo-kunnas/ […]

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: